03Mär

Online Info Session Jurastudium

Info-Nachmittag BWL (digital)

09Mär

Online Info Session BWL Masterstudium

17Mär

Online Info Session Jurastudium

25Mär

Online Info Session BWL Bachelorstudium

31Mär

Online Info Session Jurastudium

03Jun

Info-Nachmittag Master BWL (digital)

10Jun

Info-Nachmittag Jura (digital)